Elektrische auto straks verplicht, maar Belgisch stroomaanbod vergroent niet

smart-ed-laden-lader-elektrisch.jpg

De verschillende Belgische regeringen voeren een agressief anti-auto-beleid dat de gebruikers van voertuigen op fossiele brandstof extra viseert. In lijn met Europese besluiten wordt de volledige elektrificatie van het wagenpark vooropgesteld. De EU wil de verkoop van conventionele auto’s op benzine en diesel uiterlijk in 2035 verbieden. Ze plant ook een hele reeks maatregelen om het gebruik ervan al eerder fors te ontmoedigen. Alle transport samen, met ingebrip van autogebruik, vertegenwoordigt in Europa zo’n 15% van de totale CO2-uitstoot.

Elektrische auto’s zijn alleen uitstootvriendelijk als de stroom dat ook is

Om maximaal rendement te halen uit de verplichte elektrificatie van het wagenpark is cruciaal dat ook de stroom die wordt gebruikt om de elektrische auto’s op te laden, op een CO2-arme wijze wordt opgewekt. Immers, zelfs wind- en waterenergie vertegenwoordig nog CO2-uitstoot.

Steeds meer wereldwijde uitstoot door elektriciteitsproductie

Een studie van Ember, een onafhankelijke Britse denktank die de wisselwerking tussen energie en klimaat opvolgt, toont echter een weinig rooskleurige trend. Door wereldwijde lockdownmaatregelen in het kader van de coronapandemie daalde de CO2-afgifte in 2020. Uit een analyse van de gegevens van 63 landen die 87% van de wereldwijde energieproductie vertegenwoordigen blijkt echter dat die inmiddels weer steeg. De wereldwijde emissies voor energieproductie waren tijdens de eerste jaarhelft van 2021 4,75% hoger dan in 2019, voor het uitbreken van de coronacrisis. De wereldwijde vraag naar elektriciteit steeg met 5%.

Europa doet het goed, maar veel haalt dat niet uit

Het zijn vooral Aziatische landen die slecht presteren. China, Bangladesh, Kazachstan en Indië zijn meer gaan vervuilen. Daar werd vooral meer van het zeer vervuilende steenkool ingezet om extra stroom op te wekken. Europa, dat slechts een beperkt gewicht heeft op het totale volume - het is nu eenmaal niet zo groot - deed wél goed. Emissies die gebonden zijn aan de productie van elektriciteit daalden met 12%. De EU gebruikt minder steenkool dan voorheen. Het aandeel daalde met 16%. Niet dat het veel uitmaakte, want daardoor werd het goedkoper voor andere landen. Het aandeel van zonne-energie in Europa steeg met 9%, maar elektriciteit van fossiele of nucleaire oorsprong maakt zelfs in de EU nog steeds 80% van het aanbod uit. In Europa nam de uitstoot door stroomproductie tussen 2019 en 2021 met 12% af.

België trappelt ter plaatse

Hoewel politieke actoren die beweren klimaat en milieu hoog in het vaandel te dragen inmiddels deel uitmaken van alle regeringen in ons land, kan België niet de vooruitgang realiseren die de rest van Europa boekt. De afgelopen twee jaar daalde de vraag naar stroom en de uitstoot in ons land niet, maar blijft die omzeggens stabiel. In vergelijking met 2019 steeg de vraag naar elektriciteit in ons land met 0,06%, terwijl de uitstoot met 0,31% omhoog ging.

Bron www.auto55.be

smart-ed-laden-lader-elektrisch.jpg