Noorwegen verhoogt belasting op elektrische voertuigen

charging-electric.jpg

Noorwegen is het land met de grootste elektrificatiegraad van zijn wagenpark ter wereld dankzij de gulle fiscale tegemoetkomingen van de overheid. Maar nu wil die de elektrische wagens toch meer gaan belasten. Hoezo?

Dat is natuurlijk een toestand die overal gevreesd wordt: eerst de weggebruikers overhalen om elektrisch te gaan rijden en vervolgens ook dit type aandrijving (zwaarder) belasten. Die richting gaat het alvast uit in Noorwegen, dat momenteel een zeer gunstig fiscaal regime heeft voor elektrische voertuigen, dat aan de basis van de doorbraak ervan ligt. In augustus 2021 waren maar liefst 71,9% van de nieuwe auto’s die in Noorwegen werden verkocht 100% elektrische modellen.

Weldra 21% BTW

Vandaag zijn elektrische voertuigen volledig vrijgesteld van BTW. De nieuwe regering wil het fiscaal beleid echter weldra bijsturen met opnieuw een belasting op de aankoop van nieuwe elektrische voertuigen.

In een eerste fase worden vooral de duurdere EV’s, die meer dan 600.000 kronen (ca. 59.000 euro) kosten, in het vizier genomen. Het gaat dus voornamelijk om de modellen van premium merken als Audi, Mercedes, Porsche en Tesla waarop een BTW-tarief van 21% van toepassing wordt.

Deze nieuwe wetteksten moeten nog in parlement gestemd worden, maar tegenstanders vrezen dat deze maatregel de elektrificatie van het Noorse wagenpark sterk zal afremmen. Noorwegen wil dat het wegvervoer in het land tegen 2025 volledig elektrisch zal verlopen.

Dat geldt ook voor het vrachtvervoer en de bussen. Aan de andere stimulerende maatregelen ter bevordering van elektrisch rijden, zoals voorbehouden rijstroken, gratis parkeren, gunsttarieven op tolwegen of veerboten, zou niet geraakt worden, terwijl de elektriciteitstarieven in Noorwegen nog steeds zeer laag zijn.

In België

In ons land zijn de maatregelen ter bevordering van elektrische wagens zeer beperkt. Zuivere premies bij de aankoop zijn afgeschaft. Wel betaal je geen Inverkeersstelling (BIV) en Verkeersbelasting in Vlaanderen of het minimumtarief in Brussel en Wallonië. Voor elektrische bedrijfswagens geldt ook het minimumtarief voor de Voordelen van Alle Aard (VAA) en enkel zij zijn nog fiscaal aftrekbaar na 2026.

De vraag is of deze voordelen zullen blijven als (bijna) iedereen elektrisch rijdt. Wij gaan uit van het ergste…

Bron www.gocar.be

charging-electric.jpg