Nu officieel: vanaf 2035 verbod op verkoop nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren

verbrandingsmotoren_2035.jpg

De Europese Raad heeft finaal de knoop doorgehakt: vanaf 2035 mogen er Europawijd enkel nog nieuwe auto’s verkocht worden die geen broeikasgassen uitstoten. Dat betekent dat het binnen dertien jaar gedaan is met de verbrandingsmotor, en er dan enkel nog ruimte in de showrooms is voor auto’s op elektrokracht.

Gisteren kwam de Europese Raad samen om een reeks wetsvoorstellen te stemmen die het klimaat een handje moeten toesteken. Tussen de stapel papier lag het voorstel van de Europese Commissie waar we intussen al bijna een jaar over spreken: dat over het verbod op de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren. De ministers raakten het eens, en ondertekenden zo de overlijdensakte van de benzine- en dieselmotor met ingang van 2035.

VLAANDEREN WIL VROEGER

Dat betekent concreet dat je vanaf dan enkel nog auto’s zal kunnen kopen die geen broeikasgassen meer uitstoten. In het huidige autolandschap hebben we het dan uitsluitend over zuiver elektrische auto’s of modellen met een brandstofcel, op waterstof dus, al spreekt de wet nergens specifiek over het uitsluiten van de verbrandingsmotor op zich. Dat zet de deur dus nog enigszins op een kier voor synthetische brandstoffen of e-fuels, al is de kans klein dat die de elektrificatiegolf nog kunnen inhalen. De regel geldt zowel voor personenwagens als voor bestelwagens, al verschilt de aanloop wel licht per voertuigsoort. Zo moet de uitstoot van personenwagens tegen 2030 al 55 procent lager liggen, en is dat voor bestelwagens op dat moment 50 procent.

Intussen zijn er ook landen die zelfs al vroeger de stekker uit de verbrandingsmotor willen trekken, en ook ons eigenste Vlaanderen is daar niet vies van. Zo zullen er in onze contreien enkel nog elektrische modellen over de toonbank gaan vanaf 2029. Een aantal autoproducerende landen waren dan weer tegenstander van de maatregel, zoals Duitsland en Frankrijk. Intussen gaan er in de Europese kringen ook al stemmen op om de verkoop van tweedehandswagens met verbrandingsmotoren te verbieden vanaf 2035, maar daarover werd voor de duidelijkheid nog niks concreet op papier gezet.

Bron www.autofans.be

verbrandingsmotoren_2035.jpg