Nieuw ‘gezondheidscertificaat’ voor batterijen van elektrische tweedehandswagens

certificaatbatterij.jpg

In een elektrische auto blijft de batterij het meest kritieke element. Met de jaren wordt ze minder en minder performant, tot op het punt dat je ze moet vervangen. Op de tweedehandsmarkt worden vaak vragen gesteld bij de resterende levensduur van de batterij. Er is nu een manier om die te kennen: Moba.

De batterij blijft meer dan ooit de achilleshiel van de elektrische auto. Ze is ontworpen om een bepaald aantal laad- en ontlaadcycli aan te kunnen, waardoor op een gegeven moment het batterijpakket vervangen moet worden om de oorspronkelijke autonomie en oplaadsnelheid terug te krijgen. Het probleem is dat de batterij het duurste onderdeel is om te vervangen in een elektrische auto. Het is niet ongewoon dat de prijs oploopt tot 200 euro per kWh of zelfs meer.

In deze context blijft het een delicate zaak om een elektrische tweedehandswagen te kopen. Als potentiële koper heb je namelijk geen zicht op het vroegere gebruik en de slijtage van het batterijpakket. Om kopers gerust te stellen, heeft een start-up recent een batterijcertificaat of -pas gelanceerd waarmee je de werkelijke gezondheidstoestand van de batterij te weten komt.

Cellen in topvorm?

Kennis van de staat van de batterij (State of Health of SoH in het Engels) is uiteraard essentieel om de markt voor elektrische tweedehandswagens te laten floreren en om het vertrouwen van de consument te winnen. Het is erg onaangenaam als je een auto koopt en meteen enkele duizenden euro’s moet betalen voor de vervanging van het batterijpakket om een acceptabele autonomie te hebben. Dat is ongeveer hetzelfde als een auto met verbrandingsmotor kopen waarvan je de motor moet vervangen…

De start-up Moba maakt het mogelijk om de staat van een batterij te kennen, op een zeer eenvoudige manier. Dit diagnosesysteem kan namelijk simpelweg bediend worden met een smartphone die via een OBD-aansluiting is verbonden is met de sturing van de auto in kwestie.

Het resultaat van deze connectie is een attest van de goede (of slechte) gezondheid dat toegevoegd kan worden aan de advertentie voor de verkoop van de auto. Een duidelijk teken van kwaliteit en vertrouwen. Een papieren versie kan ook afgedrukt worden en aan de koper gegeven worden.

Alleen voor professionals

Momenteel is Moba een interessante oplossing, die echter voorbehouden is aan professionals. Spijtig, want de tweedehandsmarkt tussen particulieren onderling zal zich ook snel ontwikkelen. Maar Moba wil zich verder ontplooien en op termijn ook deze markt bedienen.

Dat is nodig, want naar schatting meer dan 14,5 miljoen elektrische tweedehandswagens zouden op de markt komen vanaf 2035, het moment waarop geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotor meer verkocht mogen worden. Net als bij een gebruikte smartphone wordt de staat van de batterij een cruciaal gegeven in het aan- en verkoopproces.

Bron www.gocar.be

certificaatbatterij.jpg