Toch geen exit van verbrandingsmotor in 2035?

grondstoffenmijnen.jpg

Europa stemde onlangs voor het uitfaseren van de verbrandingsmotor tegen 1 januari 2035. Deze deadline is echter erg kort en verschillende waarnemers zijn het erover eens dat een herzieningsclausule van dit akkoord steeds aannemelijker lijkt, en dit vanaf 2026 voor zuiver… economische redenen!

Europa heeft onlangs een historisch akkoord gestemd dat voorziet in het verbannen van de verbrandingsmotor voor nieuwe auto’s vanaf 1 januari 2035. Vanaf deze datum – er zullen enkele uitzonderingen zijn, zoals voor luxe auto’s – moeten alle nieuw verkochte auto’s dus 100% elektrisch zijn. Men is het echter over eens dat dit een zeer kort tijdsbestek is. Te kort zelfs om te zorgen voor een voldoende batterijproductie, maar ook om de prijs van elektrische auto’s door massaproductie te verlagen zodat ze voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn.

Dit akkoord is echter nog niet in steen gebeiteld, omdat de tekst voorziet in een herzieningsclausule die vanaf 2026 kan worden geactiveerd en die de Commissie en het Parlement in staat stellen het aanvankelijk gestemde verbod op de verbrandingsmotor uit te stellen of zelfs te annuleren. En dit keer is het niet het milieu de drijvende kracht achter deze ommekeer, maar wel de economie.

Toeleveringsketens en concurrentie

Er was ooit gezegd dat Europa ermee zou instemmen om de deadline uit te stellen als er behoefte zou ontstaan aan andere technologieën (economisch of sociaal, zoals bepaalde synthetische brandstoffen), maar op voorwaarde dat ze klimaatneutraal zijn. In feite trekt Europa zich daarvan niets aan. Het is immers vooral het economische aspect dat deze herzieningsclausule zou kunnen activeren. Verschillende factoren spelen een rol. Zo zouden de Europese auto-industrie en de banen aldaar bedreigd worden door China (dat al goedkope elektrische auto’s heeft), als de batterijfabrieken niet concurrentieel zijn of als de prijzen van grondstoffen (zoals lithium) pieken bereiken, waardoor elektrische auto’s onbetaalbaar worden.

Dit alles zou dus de kaarten van de exit van de voor 2035 geplande exit van de verbrandingsmotor kunnen herschikken. Feit is dat in Europa nog alles moet gebeuren voor de lancering van de elektrische auto, een realiteit die des te duidelijker is omdat het voor de meerderheid van de fabrikanten noodzakelijk zal zijn om verbrandingsmotoren te blijven produceren. Waarom? Een groot deel van hen is namelijk wereldwijd actief en dus in veel regio’s die niet van plan zijn om over te stappen op de elektrische auto.

Aarzelingen

In tegenstelling tot China, gaat Europa nog steeds aarzelend tewerk met de transformatie van zijn vloot en vooral van zijn auto-industrie, omdat in geval van een mislukking enkele miljoenen werknemers zouden worden getroffen, waardoor een heel deel van de economie in gevaar zou komen. Maar dat is niet alles. De laadinfrastructuur is een ander probleem dat waarschijnlijk wordt onderschat, omdat het niet alleen nodig zal zijn om overal laadstations te plaatsen, maar ook om het hele Europese elektriciteitsnetwerk te versterken, wat ook niet op vijf of zes jaar zal kunnen gebeuren, zelfs niet met de beste wil van de wereld.

Bovendien is het in de huidige context duidelijk dat de investeringsprioriteiten de afgelopen maanden zijn veranderd. Inderdaad, de oorlog in Oekraïne vereist dat Europa zich massaal herbewapent, wat noodzakelijkerwijs de investeringen zal opslorpen die aanvankelijk waren voorzien voor de overgang naar de elektrische auto. En verder stoot de elektrische auto alleen minder CO2 uit als de energieproductie echt groen is. En ook hier herschikt de oorlog in Oekraïne de kaarten en hebben sommige landen besloten om terug te keren naar kernenergie, wat onvermijdelijk ook kolossale investeringen vereist.

Tot slot blijft ook de toegang tot grondstoffen essentieel in deze transitie. Zoals we echter kunnen zien, verloopt het openen van mijnen voor de metalen die nodig zijn voor batterijen (met name lithium) zeer traag, maar ook problematisch, vooral door milieuactivisten. Nog een paradox die moet worden bestreden. Kortom, ondanks de goede bedoelingen blijft de overgang naar de elektrische auto zeer moeilijk, alhoewel het akkoord op Europees niveau is bereikt. Het einde van de verbrandingsmotor in 2035 is dus misschien niet zo definitief als wordt voorgesteld. Het antwoord volgt over een paar maanden. Dan weten we of de verbrandingsmotor nog een toekomst heeft.

Bron www.gocar.be

grondstoffenmijnen.jpg