Onmiddellijke intrekking van rijbewijs voor gsm-gebruik tijdens rijden blijft ve

gsm_inleveren_rijbewijs.jpg

Afgelopen voorjaar paste het district Hal-Vilvoorde de nultolerantie toe voor het gsm-gebruik tijdens het rijden. In geval van een flagrante overtreding mocht de politie naast de boete zelfs het rijbewijs van de betrokkenen intrekken. Alleen is dit eigenlijk illegaal.

Afgelopen mei zette het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde een radicale stap: nultolerantie toepassen voor gsm-gebruik tijdens het rijden. Deze beslissing kwam voort uit het feit dat automobilisten ondanks de verhoging van de boete naar 174 euro toch volop op hun scherm bleven tikken. Velen waren door deze actie verrast, want op slechts een paar uur tijd werden enkele honderden rijbewijzen voor acht dagen ingetrokken door de politie. En aan het einde van de operatie (eind juni 2022) werden in totaal 2.200 rijbewijzen ingetrokken.

Toch lieten verschillende automobilisten dit niet gebeuren, omdat ze twijfelden aan de rechtmatigheid van deze actie. Een twijfel die bevestigd werd in de krant La Dernière Heure door de advocaat gespecialiseerd in wegenzaken, Bruno Gysels, die de rechtbank ook bevroeg over de geldigheid van deze acties. De rechters hebben net hun beslissing genomen: de intrekking van de rijbewijzen was inderdaad illegaal. Straf!

Niet door de politie

Het is juist de intrekking van een rijbewijs door een politieagent die hier wordt aangevochten. De wetgeving bepaalt immers dat wanneer een politieagent een flagrante overtreding constateert, hij vervolgens contact kan opnemen met een magistraat die de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs al dan niet zal gelasten.

Het is duidelijk dat dus enkel de magistraat bevoegd is om al dan niet te beslissen over een intrekking, behalve in de weinige gevallen die specifiek door de wet worden beschreven: te hard rijden, alcohol of drugs. Het gebruik van gsm’s tijdens het rijden behoort echter niet tot deze uitzonderingen. De intrekking van het rijbewijs door de politie is in dit geval dus nietig.

Parket teruggefloten

Verrassend genoeg had Bruno Gysels het parket gewaarschuwd voor deze mogelijke illegaliteit, maar die heeft haar houding niet veranderd. De zaak ging dus verder met de beslissing die we nu kennen.

In totaal moesten 2.200 automobilisten hun rijbewijs 8 dagen inleveren. De benadeelde automobilisten zullen dus verder actie kunnen ondernemen en een vergoeding kunnen eisen voor de veroorzaakte schade (te laat op het werk komen, enz.) door de zaak voor een burgerlijke rechtbank te brengen. Het parket in het arrondissement Halle-Vilvoorde zal groen lachten. Het is nog steeds verbazend te zien dat de politie en sommige instanties die verondersteld worden om gerechtigheid en de wet te verdedigen, gewoon illegale middelen gebruiken om hun missie uit te voeren, allemaal de bevolking te terroriseren…

Bron www.gocar.be

gsm_inleveren_rijbewijs.jpg