5 veranderingen voor bedrijfswagens in 2023

wagenfiscaliteit_2023.jpg

Het jaar 2023 wordt een kantelmoment voor de wetgeving rond bedrijfswagens. De overheid wil het wagenpark vergroenen en de mogelijkheden voor auto’s met verbrandingsmotor geleidelijk afbouwen. Het VVA, de aftrekbaarheid van brandstof, de hogere CO2-bijdrage en de tankkaarten: dit verandert er in 2023.

In juni 2021 nam de federale overheid een reeks maatregelen om het bedrijfswagenpark te vergroenen. Waarom precies deze wagens? Tot nu toe genoten de bedrijven en zelfstandigen van grote fiscale voordelen (die trouwens uniek zijn in de wereld) op deze auto’s, die elk jaar ongeveer 60 procent van de verkoop van nieuwe auto’s vertegenwoordigen. Om de transitie naar de elektrische auto te stimuleren, vormen de bedrijfswagens dus een vanzelfsprekende hefboom.

De overheid heeft voorzien dat 2023 een belangrijk kantelpunt wordt voor deze vergroening. In het komende jaar worden enkele maatregelen concreet voor nieuw aangeschafte wagens. De maatregelen hebben een impact op iedereen, zowel op de bestuurders van deze auto’s als op wie ze aanbiedt of nodig heeft voor z’n werk (zelfstandigen). We bekijken in detail wat er verandert.

1. Hoger VAA

Alle werknemers die over een bedrijfswagen beschikken, moeten een VAA of Voordeel Alle Aard betalen als belasting op het privégebruik van de bedrijfswagen. Elk jaar wordt deze belasting aangepast, rekening houdend met de gemiddelde CO2-uitstoot van het volledige wagenpark. Gaat die omhoog, dan vermindert de belasting. Daalt die daarentegen, dan stijgt de belasting. Dat laatste is nu het geval, want het wagenpark begint geleidelijk te vergroenen door de stijgende verkoop van plug-inhybrides en 100 procent elektrische wagens. Logisch.

Zonder in detail te treden over de (complexe) rekenformule, moet je weten dat de CO2-uitstoot dit jaar (tussen september 2021 en oktober 2022) met 10 procent daalde, wat tot een aanzienlijke stijging van het VAA zal leiden. Naar schatting zal het VAA de komende twee jaar met ongeveer 500 euro stijgen, of 250 euro per jaar voor een gemiddelde auto. Bijvoorbeeld: een dieselwagen van 25.000 euro die 105 g/km uitstoot, ziet zijn VAA stijgen van 1.821 euro naar 1.992 euro in 2023. Merk op dat deze verhoging van het VAA ook de eigenaars van elektrische wagens treft: het minimale VAA voor een wagen van minder dan 50.000 euro stijgt tot 1.714 euro per jaar in plaats van 1.400 euro in 2022.

2. Beperkte aftrekbaarheid voor brandstof

Rijd je met een plug-inhybride? Deze manier om te vergroenen, is volgens de overheid niet langer optimaal. Om bedrijven in de richting van 100 procent elektrische auto’s te duwen, heeft de overheid besloten om de aftrekbaarheid van plug-inhybrides geleidelijk te verminderen. In eerste instantie worden de brandstofkosten geviseerd: de aftrekbaarheid daalt tot 50 procent. Deze ingreep is ook bedoeld om gebruikers te motiveren hun auto op te laden, wat niet altijd gebeurt, zoals uit vele studies blijkt. Deze maatregel is van toepassing op alle nieuwe wagens besteld vanaf 1 januari 2023.

3. Nieuwe fiscaliteit vanaf juli 2023

Vanaf de zomer (1 juli 2023) wordt een grote bocht ingezet voor alle bedrijfswagens: de geleidelijke vermindering van hun aftrekbaarheid. Alle wagens worden getroffen, behalve (in eerste instantie) de elektrische wagens. Concreet zien auto’s besteld vanaf 1 juli 2023 hun aftrekbaarheid met 25 procent per jaar dalen, om uit te komen op 0 procent aftrekbaarheid in 2028 (in de fiscale aangifte van 2029). Het gaat ook om alle verbonden kosten, zoals onderhoud of brandstof. Dat motiveert bedrijven nog wat meer om elektrische auto’s aan te bieden (of te verplichten), wetende dat ook de aftrekbaarheid van elektrische auto’s zal dalen tot 67,3 procent in 2031.

4. Hogere CO2-bijdrage

Alle werkgevers betalen een CO2-bijdrage voor bedrijfswagens. Die is volledig ten laste van het bedrijf. En ook die zal stijgen voor bedrijfswagens aangeschaft vanaf 1 juli 2023. Concreet wordt deze maandelijkse ‘CO2-bijdrage’ berekend op basis van de CO2-uitstoot maar ook met een indexatiecoëfficiënt (1,3525 in 2022) en tot slot een (omgekeerd) coëfficiënt op basis van de brandstofsoort. Hoe meer de auto vervuilt, hoe lager de coëfficiënt. Naar verwachting kan deze belasting verviervoudigen tegen 2027. Voor een BMW 3 Serie diesel stijgt de prijs bijvoorbeeld van 54 euro per maand vandaag naar 220 euro per maand in 2027.

5. Ook belasting op tankkaarten?

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) wil nog verder gaan en tankkaarten belasten. Die worden maatschappelijk negatief gepercipieerd, omdat het bestuurders die ervan profiteren niet kan schelen hoeveel ze verbruiken of rijden. Op dit moment zijn deze kaarten opgenomen in het VAA, maar de minister wil ze apart gaan belasten zodat de begunstigden er spaarzamer mee omspringen voor hun privéverplaatsingen. Wordt dus vervolgd. Dit kan weleens de verrassing van 2023 worden.

Bron www.gocar.be

wagenfiscaliteit_2023.jpg