Overleeft het netwerk de explosieve verkoopstijging van elektrische auto’s?

EV_overbelasting_netwerk.jpg

De verkoopstijging van elektrische auto’s doet veel vragen rijzen. Vooral op het vlak van het elektriciteitsnet, dat niet in staat zou zijn om het noodzakelijke laadvermogen te leveren in bepaalde wijken. Gebeurt de transitie met twee snelheden?

De verkoop van elektrische auto’s is de afgelopen maanden gestegen. Momenteel (in 2022) halen 100 procent elektrische auto’s in ons land ongeveer 10 procent marktaandeel bij de nieuwe auto’s. Verwacht wordt dat deze groei de komende maanden en jaren nog versnelt, vooral omdat de overheid bedrijven nu fiscaal dwingt om over te stappen op de elektrische auto als ze hun bedrijfswagens nog fiscaal willen aftrekken.

Deze ontwikkeling is zeker bemoedigend voor een koolstofarme toekomst, maar lijkt problematisch voor de beheerders van het elektriciteitsnet. Volgens hen zal de distributie van elektriciteit met 30 procent toenemen tegen 2030 en met 64 procent tegen 2050, blijkt uit gegevens die Sud Presse ontving. Het is duidelijk: het distributiesysteem en de structuur van onze elektriciteitsnetwerken moeten grondig herzien worden om deze situatie het hoofd te bieden.

Laadpunt als spelbreker?

Tijdens de Salonperiode zullen de constructeurs ongetwijfeld veel nieuwe elektrische auto’s verkopen en tegelijk ook laadpunten installeren bij de gebruikers thuis. Op zich een positieve situatie, maar de netbeheerders maken zich hier zorgen over omdat het netwerk in sommige zones of wijken overbelast dreigt te worden door woningen met een snelle laadpaal. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat deze situatie kan uitdraaien op een technische inperking van het laadvermogen, waar de bestuurders van elektrische auto’s uiteraard niet mee gediend zijn. Zij willen snel kunnen laden, ook thuis.

De beheerders lieten aan Sud Presse weten dat het niet bedoeling is om zomaar beperkingen in te voeren, maar dat er een dialoog met de eindklant nodig is om geen te zware laadinstallaties te plaatsen. Natuurlijk kan niemand zich uitspreken over de situatie waarin we ons over vijf jaar zullen bevinden.

Netwerk aanpassen

Volgens schattingen zal de distributie van elektriciteit de komende jaren gevoelig toenemen. De stijging is het gevolg van de elektrische auto’s, maar ook van de verwarmingssystemen die overschakelen op elektriciteit (bijvoorbeeld warmtepompen). Het elektriciteitsnet is echter niet ontworpen om aan zo’n vraag te beantwoorden. De gehele energietransitie verlegt de grenzen.

De beheerders denken dat het ter beschikking gestelde vermogen moet verdubbelen en komen uit op een gemiddelde van 6,66 kVA per klant. Dat vereist grote investeringen in transformatorstations en hoogspanningscabines, maar ook in kabels die meer elektriciteit moeten vervoeren.

Welke impact op elektriciteitsfactuur?

We vragen ons natuurlijk af welke impact deze investeringen zullen hebben op de elektriciteitsprijs. De beheerders stellen gerust en geven aan dat de kosten gelijkaardig zullen blijven, simpelweg omdat het hoge elektriciteitsverbruik zal toelaten om de kosten te spreiden over een groter aantal kWh.

Alle beheerders hebben plannen voorzien om te investeren en het netwerk te versterken. Ook de prioritaire zones liggen al vast. Waals-Brabant bijvoorbeeld, een zone met veel economische activiteit waar er sneller een grote nood zal zijn door de nabijheid van Brussel. Kortom, de uitdagingen om de elektrische auto vlot te integreren, blijven enorm…

Bron www.gocar.be

EV_overbelasting_netwerk.jpg