Eigenaars van laadpalen verplicht tot aangifte

laadpaal_aangifte.jpg

Een van de grote uitdagingen van de elektrische auto is het opladen en dus het aantal beschikbare oplaadpunten. Het is bekend dat momenteel de meerderheid van de eigenaren geneigd is thuis op te laden, althans degenen die een oprit of garage hebben, aangezien zogenaamd “wild” opladen (met een kabel over het trottoir) strikt verboden is en bestraft wordt met boetes tot 10.000 euro.

In dit verband installeren steeds meer mensen thuis een oplaadpunt, ten eerste om veiligheidsredenen (omdat een gewoon stopcontact gevaarlijk is) en ten tweede omwille van snelheid of flexibiliteit, omdat een oplaadpunt meer vermogen kan leveren, mits het elektriciteitsnet goed gekalibreerd is. De regionale wetgeving is echter gewijzigd inzake oplaadstations voor woningen, zodat die nu steeds moeten worden aangegeven, zowel in Vlaanderen als in Wallonië.

Anticiperen

Waarom moet het bezit van een oplaadpunt worden aangegeven? Het antwoord komt van de netwerkbeheerders (Fluvius, Ores, Resa, enz.) die aangeven dat het in een context van elektrificatie voor de beheerders essentieel is om te kunnen anticiperen op toekomstige behoeften aan de hand van de bestaande uitrusting en dus door de laadstations te lokaliseren.

Het spreekt vanzelf dat de geïnstalleerde laadpalen steeds meer stroom leveren, wat min of meer aanzienlijke pieken in de stroomvraag op het net kan veroorzaken. Als de paaltjes en hun kenmerken bekend zijn, kunnen beheerders beter op deze pieken anticiperen en verstoringen voorkomen. Op die manier kunnen gevoelige locaties worden geïdentificeerd en kunnen versterkingen worden gepland en uitgevoerd.

Hoe doe je een aangifte?

De autoriteiten hebben besloten een wetgeving op te stellen en de consumenten te verplichten hun oplaadpunten aan te geven, evenals de installaties voor de productie van elektriciteit en eventuele opslagsystemen (bijvoorbeeld batterijen voor huishoudelijk gebruik). Er zullen boetes worden opgelegd aan zij die dergelijke apparatuur niet aangeven, maar deze zijn nog niet effectief, aangezien er een gedoogperiode is tot 31 december 2023.

Maar waar moet deze apparatuur dan worden aangegeven? Bij sommige netwerkbeheerders kan je aangifte doen via een online formulier op de website, dat ze echter nog niet allemaal hebben en er in tussentijd een e-mail gestuurd moet worden. Het is dus belangrijk dat deze verklaring wordt afgelegd, zodat de exploitanten het netwerk kunnen aanpassen. Het is beter om een verstoring, die onvermijdelijk voor iedereen nadelig zou zijn, te voorkomen.

Bron www.gocar.be

laadpaal_aangifte.jpg