Autokeuring: oplossingen voor afgekeurde diesels

dieselpartikelfilter_afgekeurd.jpg

Onlangs is een nieuwe test ingevoerd bij de technische controle om de effectiviteit van de roetfilters van dieselauto’s te verifiëren. Het probleem is dat veel auto’s hierbij werden afgekeurd. Wallonië en Brussel willen daarom oplossingen bieden.

Sinds enkele maanden voert de autokeuring een extra vervuilingstest uit op de roetfilter van dieselauto’s met de Euro 5b-norm. In dit geval gaat het om het controleren van de effectiviteit van de filter. Het probleem is dat veel voertuigen een rode kaart krijgen, zelfs met een voorafgaande reiniging van het filtersysteem.

Bij AutoSécurité bedraagt het afkeuringspercentage gemiddeld 6,32%. Dit zijn dus voertuigen die het niveau van een miljoen fijnstofsteeltjes overschrijden (tussen de 250.000 en 1 miljoen krijg je enkel een waarschuwing). In 2022 keurde Autosécurité zo 13.146 voertuigen af op 209.585 uitgevoerde controles. Dit jaar zijn er al 1.753 rode kaarten uitgedeeld op 25.879 gecontroleerde voertuigen.

Automobilisten ongerust

Voor de afgekeurde voertuigen is de enige oplossing de nodige werken uit te voeren om aan de toleranties te voldoen en de goedkeuring van de technische inspectie te ontvangen. Met de crisis is de context dan ook bijzonder gespannen en daarom heeft het Waals Gewest beslist om de herstellingstermijn te verlengen tot 12 maanden, in plaats van 3 maanden.

Sinds maandag 16 januari kunnen mensen die een rode kaart hebben gekregen deze inwisselen voor een groene, met een aanpassing van de termijn om weer in orde te zijn tot de volgende controle. Met deze beslissing sluiten Wallonië en Brussel zich aan bij de voorschriften in Vlaanderen. Voor de automobilisten is dit goed nieuws, want velen zagen geen oplossing: het was stoppen met rijden of hun auto verkopen.

Bekend probleem

Het verlies aan efficiëntie van de roetfilter is vaak het gevolg van een specifiek gebruik van de auto. Vooral korte ritten en lage motortoerentallen dragen bij aan de vervuiling. Daarom is een bezoek aan de garage noodzakelijk voor een reiniging of regeneratie die zal bestaan uit het laten draaien van de motor bij hogere toerentallen over een langer traject. Dit probleem wordt meestal aangetroffen bij eigenaars van stadsauto’s uit de vroege jaren 2000, omdat kleine auto’s nooit zijn gemaakt om lange afstanden te rijden. Deze situatie is echter het gevolg van een beleid dat ooit de aankoop van diesels met bonussen heeft gestimuleerd om de CO2-uitstoot te verminderen en de quota te respecteren.

Soms werkt deze reinigingsoperatie echter niet. En dan zal het nodig zijn om de roetfilter chemisch te reinigen of zelfs volledig te vervangen, wat makkelijk enkele honderden euro’s kost. Traxio, de sectorfederatie van autohandelaars, herinnert er in dit verband aan dat de diagnose allesbehalve eenvoudig is en dat het noodzakelijk is voordat je naar de autokeuring gaat te controleren of de filter niet in regeneratiemodus is. Het is daarom aangewezen om aan te komen met een motor die op bedrijfstemperatuur is. Ideaal is om een paar uur voor de afspraak een langere rit te maken.

Bron www.gocar.be

dieselpartikelfilter_afgekeurd.jpg