Studie: “diesel is dodelijk!”

Diesel_Ongezond.jpg

Een rapport van Statistiek Vlaanderen geeft inzicht in de gezondheidstoestand van de bevolking ten gevolge van fijn stof. En die gaat blijkbaar niet de goede richting uit. De cijfers van 2021 leren dat er dat jaar door de impact van fijn stof in het Vlaamse gewest potentieel 153 gezonde levensjaren per 10.000 inwoners verloren gingen. Tegenover 2020 is dat een stijging van 7 procent. Concreet leeft Vlaming met een gemiddelde levensverwachting van 82,4 jaar gemiddeld dus 15 maanden minder lang gezond door deze blootstelling aan fijn stof.

Vooral de fijnstofdeeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer (PM 2,5) hebben bij blootstelling op lange termijn een zeer schadelijke invloed op de gezondheid van de bevolking. Dat betekent een vroegtijdige sterfte, maar ook een verhoogd voorkomen van astma en longkanker.

Oorzaak bij dieselauto’s

Een belangrijke oorzaak van deze fijnstofdeeltjes is het wegverkeer, waarbij vooral de dieselmotoren fijn stof uitstoten. Vandaar dat dieselmotoren ook als eerste geweerd werden uit de stadscentra met een lage emissiezone (LEZ), omdat zij daar in belangrijke mate voor verhoogde concentraties aan fijn stof zorgen. Ook de aangekondigde maatregel om vanaf 2030 diesels en tegen 2035 ook benzinemotoren uit onze steden te weren, kadert in deze logica.

Noteer echter dat de zo ongenadig ‘verketterde diesel’ niet de enige bron van fijnstofdeeltjes in onze samenleving is. Zelfs de zogenaamd ‘emissieloze’ elektrische voertuigen veroorzaken in realiteit eveneens fijn stof door de slijtage van hun banden en remmen. En daarnaast zijn er nog steeds andere bronnen van fijn stof, zoals de huishoudelijke verwarming (zeker bij houtkachels die weer meer gebruikt worden) of de industrie.

Groter plaatje moet ook kloppen

Hoewel de situatie rond fijn stof in Vlaanderen (en wellicht in heel België en Europa) nog zeer zorgwekkend blijft, meldt het rapport van Statistiek Vlaanderen dat er op langere termijn wel sprake is van een gunstige evolutie op dit vlak. Zo gingen er in 2006 bijvoorbeeld nog 287 potentieel gezonde levensjaren verloren, terwijl dat aantal nu gezakt is tot 152, wat een spectaculaire verbetering te noemen is.

Toch blijft een degelijk ecologisch beleid een moeilijke oefening. Het is intussen bewezen dat het verbannen van auto’s met verbrandingsmotoren (diesel, benzine) ten voordele van de elektrische wagen een positief effect heeft op de leefbaarheid en gezondheidstoestand van de bevolking in de stadskernen. Maar tegelijk mag ook niet het grotere plaatje uit het oog verloren worden. Want dit effect is alleen optimaal als de elektrische auto’s ook enkel gebruik maken van groene stroom, wat nu niet steeds het geval is door het gebruik van de elektriciteitscentrales op gas, steenkool, …

Bron www.gocar.be

Diesel_Ongezond.jpg