Vlaanderen wil oldtimer 250% zwaarder belasten

oldtimer-garage.jpg

De Vlaamse overheid is op zoek naar extra inkomsten. Die moeten helpen om de coronafactuur te betalen. Een deel van die inkomsten wordt gezocht bij de reeds fel belaagde bezitter van oldtimers. De Vlaamse regering wil de jaarlijkse verkeersbelasting op een oldtimer fors optrekken. Die gaat volgens de eerste plannen van Vlaams Minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) met bijna 250 procent de hoogte in.

Gunsttarief voor oldtimers

Oldtimergebruikers genieten van een gunsttarief voor de jaarlijkse verkeersbelasting. Dat bedraagt 38 euro op jaarbasis. Een tarief dat reflecteert dat het om voertuigen gaat die slechts zelden gebruikt worden en waaraan in combinatie met de fameuze O-nummerplaat ook belangrijke beperkingen verbonden zijn. Zo kunnen ze niet gebruikt worden voor woon-werkverkeer.

8,7 miljoen extra

Vlaanderen wil straks jaarlijks 8,7 miljoen euro extra incasseren op de kap van de oldtimerbezitter. Daarvoor zou het de verkeersbelasting verhogen van 38 euro naar 100 euro. Dat is meer dan een verdubbeling. Oldtimergroeperingen spreken zich vanzelfsprekend uit tegen die verhoging. Red De Oldtimer "hoewel het gunsttarief iets anders suggereert, draagt elke oldtimer nu per gereden kilometer al meer bij aan de staatskas dan een auto voor dagelijks gebruik. Die situatie moet niet (nog) verder krom getrokken worden."

Pestgedrag

De oldtimerbezitter krijgt de jongste tijd flink wat te verduren. Op enkele jaren tijd werd hij geconfronteerd met de invoering van Vlaamse lage-emissiezones die geen uitzonderingsformule voor oldtimers kennen en de invoering van een periodieke keuring voor oldtimers. Vlaanderen vormt met z’n lage emissiezones waarin oldtimers niet vrij kunnen bewegen een grote uitzondering. De meeste internationale LEZ-regio’s, waaronder ook Brussel, erkennen dat het beperkte gebruik van een oldtimer helemaal geen invloed heeft op luchtkwaliteit en leggen geen extra beperkingen of belastingen op. Vlaanderen wel. En terwijl onderzoek uit het buitenland reeds aantoonde dat een periodieke oldtimerkeuring eigenlijk geen veiligheidsbaten opleverde (en Nederland ze om die reden zelf versoepelde), voerde België ze in. Daarvan blijkt de regeling bijzonder wereldvreemd.

Intussen wordt het regeerakkoord niet uitgevoerd

In Vlaamse regeerakkoord werd een passage opgenomen die een uniforme uitzonderingsregel voor oldtimer binnen Vlaamse LEZ-zones omvat. Maar met de uitwerking daarvan wordt getalmd. Er wordt zelfs gefluisterd dat die om electorale redenen zal worden doorgeschoven naar de volgende legislatuur.

Vlaamse overheid toont zich andermaal wereldvreemd

Een nieuwe belastingverhoging zou oldtimerbezitters kunnen motiveren om hun oude auto systematisch uit- en weer in te schrijven. Bovendien zijn er heel wat bezitters die omwille van de beperkte kost, hun nummerplaten behouden op auto’s die soms jaren aan stuk niet bewegen. Wanneer zij gemotiveerd geraken om ook die nummerplaten te schrappen, is verre van ondenkbaar dat de voorgestelde maatregelen nauwelijks vrucht zullen dragen. Daarvoor is precedent. Hetzelfde gebeurde toen de graaipolitiek van de overheid leidde tot een verdubbeling van het tarief voor gepersonaliseerde nummerplaten.

Bron www.auto55.be

oldtimer-garage.jpg