Wat moet je op papier zetten als je een tweedehandswagen (ver)koopt?

verkoopparticulier.jpg

Hoewel een mondelinge overeenkomst strikt gezien ook geldig is, vereist de Belgische wet dat overeenkomsten boven de 375 euro worden bewezen met een geschrift. Het is dan ook belangrijk om bij de aan- of verkoop van een tweedehandswagen een contract op te maken. Hierin kunnen ook de voorwaarden en modaliteiten van de aankoop vermeld worden. Wat moet er zoal in deze overeenkomst staan?

Denk aan de vorm

Om geldig te zijn moet de overeenkomst aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moet opgesteld worden in twee originele exemplaren waarbij elke partij verklaart één origineel exemplaar te hebben ontvangen. Zorg er verder voor dat elkeen het contract ondertekent. Bestaat het contract uit meerdere pagina’s, zorg er dan voor dat elke partij elke pagina ook parafeert. Breng tevens elk een paraaf aan bij elke bijschrijving of wijziging die een partij aanbrengt aan de tekst.

Vermeld de partijen

Zorg ervoor dat de verkoopovereenkomst de namen en adressen van koper en verkoper bevat. Controleer de naam en het adres van de andere partij aan de hand van diens identiteitskaart. Als koper is het ook belangrijk na te zien of de verkoper wel effectief de eigenaar is van het voertuig. Je kan dat nazien op de verkoopfactuur en het inschrijvingsbewijs van de wagen. Vraag als de verkoopfactuur op de naam van twee samenwonende of gehuwde partners staat dat zij beiden het verkoopcontract voor akkoord ondertekenen.

Omschrijf wat verkocht wordt tegen welke prijs

Geef duidelijk aan welke wagen verkocht wordt. Hierbij omschrijf je best het merk en type van de wagen, het bouwjaar daarvan, de datum van eerste inschrijving alsmede het chassisnummer. Kijk daarbij als koper ook na of het chassisnummer wel overeenkomt met het nummer in de auto en op de verkoopfactuur. Het chassisnummer bevindt zich in de auto veelal op een plaatje onder de motorkap op onder het tapijt van de voorste zetels.

Vermeld in de overeenkomst de prijs die voor de wagen moet betaald worden. Geef die –om discussies te vermijden- zowel aan in letters en cijfers en vermeld ook de munteenheid. Betaal je als koper op het moment van het tekenen van de verkoopovereenkomst al dadelijk, vraag dan dat de verkoper in het contract bevestigt de koopprijs ontvangen te hebben en je kwijting daarvoor geeft. Werk je met een voorschot, vermeld dat dan al eveneens in het contract. Weet daarbij dan het als koper niet ongevaarlijk is om een voorschot te geven.

Welke waarborg geeft de verkoper?

Geef in het contract ook aan welke waarborg de verkoper geeft. Veelal wordt in overeenkomsten tussen particulieren aangegeven dat de verkoper geen waarborg geeft voor zichtbare en zelfs niet voor verborgen gebreken. Als koper kan je proberen de verkoper te overtuigen zo’n bepaling te schrappen. Blijft de clausule toch staan, dan kan je de verkoper enkel aanspreken als je kan bewijzen dat hij bij de verkoop op de hoogte was van het gebrek maar dat verzweeg.

Als je de wagen later maar afhaalt/meegeeft

Als je al een koopovereenkomst afsluit maar de koper de wagen later pas kan komen afhalen, is het belangrijk in de overeenkomst aan te geven wanneer de wagen mag worden afgehaald. Neem ook een regeling op voor wat er gebeurt als er zich intussen een probleem voordoet met de auto (zo bv. als die gestolen wordt, de verkoper er een ongeval mee heeft enz.). De meest logisch clausule in dat geval is dat de eigendom en het risico inzake de auto pas overgaan op het moment dat de wagen geleverd wordt. Tot de levering zijn eventuele problemen dan voor het risico van de verkoper.

Documenten, bijlagen en sleutels

Bij de verkoop moet de verkoper beschikken over een Car-Pass. Die geeft de historiek van het voertuig aan (de kilometerstand op verschillende data). Deze carpass mag maximaal twee maand oud zijn. Als verkoper is het aangewezen de carpass als bijlage aan de overeenkomst te voegen (eventueel een kopie) en in de overeenkomst op te nemen dat de koper deze ontvangen heeft.

De verkoper moet aan de koper ook een gelijkvormigheidsattest en het keuringsbewijs van de auto overhandigen, net als het tweedehandsrapport (wordt meegegeven bij de keuring) en het roze inschrijvingsformulier. Vraag als koper ook naar het onderhoudsboekje (hoewel het niet wettelijk verplicht is dat ook af te geven bij een verkoop).

Eis als koper alle sleutels van het voertuig. Kan de koper die niet allemaal geven vraag dan naar de redenen daarvan.

Bron www.gocar.be

verkoopparticulier.jpg